Home »

Vb

The meaning of «vb»

VB often refers to volleyball, a team sport.

Related Searches

VBScript
VBTP-MR Guarani
VB 10
VBMR Griffon
VBox Home TV Gateway
VB-10,000 (ship)
VBS Mutual Bank
VBulletin
Vbos The Kentuckian

Choice of words

vba* vbb* vbc* vbd* vbe* vbf* vbg* vbh* vbi* vbj* vbk* vbl* vbm* vbn* vbo* vbp* vbq* vbr* vbs* vbt* vbu* vbv* vbw* vbx* vby* vbz*
contact us full version